Příspěvky mládež 2023/2024

03.10.2023 12:16

Vážení rodiče,

prosíme o úhradu příspěvků za Vaši dceru/syna. Členské příspěvky KST Bohnice mládeže na sezónu 2023/2024 jsou stanoveny následovně:

  • mládež s tréninkem 2x týdně - 3 600 Kč/pololetí,
  • mládež s tréninkem 3x týdně - 4 400 Kč/pololetí,
 
PRAVIDLA ÚHRADY:
Veškeré platby se provádějí na účet KST BOHNICE z.s. vedený u FIO BANKY, 
  • č.ú. 2000264734/2010
  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic RČ, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, příspěvky 1.pol.2023/2024
 
Za výbor KST Bohnice
Bartoňová Jitka