Platby

  • účet:  2000264734/2010

  • variabilní symbol: rodné číslo (prvních 6 číslic)

  • zpráva pro příjemce: příjmení a identifikace platby (soustředění, příspěvky apod.)

Příspěvky na následující sezónu uhraďte vždy do konce června!