Platby

  • účet:  2000264734/2010
  • variabilní symbol: rodné číslo (prvních 6 číslic)
  • zpráva pro příjemce: příjmení a identifikace platby (soustředění, příspěvky apod.)
Příspěvky na následující sezónu uhraďte do koce června!