Ocenění družsta starších žákyň

10.01.2016 23:17

Gratulujeme družstvu starších žákyň "A" - T. Bartoňové, L. Mrázkové v získání titulu Přeborníka Prahy a družstvu starších žákyň "B"- N. Handlové, T. Krupičkové ke krásnému 2.místu.