Kroužek stolního tenisu na ZŠ Hovorčovická

03.09.2019 15:54

Kroužek stolního tenisu na ZŠ Hovorčovická bude probíhat každou od 13.30 do 15.00 a pořádá jej Klub stolního tenisu Bohnice (dále jen KST). Vždy bude přítomen trenér stolního tenisu ( s platnou licencí), který, jak je domluveno s panem ředitelem, děti vyzvedne ve školní družině a po kroužku opět vrátí do školní družiny. Kroužek začíná středou 18.9.2019 a kopíruje školní rok ( kroužek není o prázdninách, svátcích...). Kroužek stojí 1.250,-Kč na polovinu roku ( září-leden, únor-červen) a platba je na účet KST Bohnice, č.ú. 2000264734/2010 vedeného u FIO banky, splatná vždy k 25. prvního měsíce pololetí ( září,
únor). Variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla a do poznámky pro příjemce Příjmení - kroužek.  Aktuálně je ve škole připraveno 5 stolů. Děti na prvním kroužku dostanou jednoduchou přihlášku. Na kroužek je třeba mít sportovní oblečení ( nejlépe trenýrky a tričko), sálovou obuv, pálku a švihadlo. Pálku je možno zapůjčit, není-li vlastní. Následně pak, po poradě a domluvě s trenérem, je lepší vlastní zakoupit .

Primárně bychom chtěli kapacitu naplnit těmi nejmenšími ( 2010-2013) ale ani starším se nebráníme (ty jsme schopni případně nasměrovat na tréninky naší mládeže, které běží přímo v naší hale Na pískovně v Bohnicích). Rozhodující je zájem!

V případě potřeby dalších informací se na nás obraťte. Přihláška v pdf zde.